Šolski ekovrt

Naše sodelovanje v projektu EAThink smo si zamislili kot nadgradnjo obstoječega šolskega vrta z novimi vsebinami, ki se navezujejo na globalno učenje. Tako smo učitelji 5.in 6. stopenj PP v projektno dejavnost združili različne aktivnosti v projektni teden.    Dala so se odvijala na šolskem ekovrtu – kjer smo obnovili  visoko gredo, urejali zelenice šolskega posestva, … Nadaljujte z branjem Šolski ekovrt