Zaposleni na projektu

Asistentke za otroke s posebnimi potrebami

Zap.št. PRIIMEK IN IME
1. BIZJAK KATJA – 75%
2. GRAŠIČ SARA – 75%
3. STEPIŠNIK ŠPELA – 75%

Zaposleni na projektih

Zap.št. PRIIMEK IN IME
1. BELJEV NASTJA – 10% projekt Comp@s
2. KRSTIČ PODGORELEC – 10% projekt Comp@s
3. PUŠNIK ZVONKO – 10% projekt Comp@s
4. ŠILC MATEJA – vodja projekta Comp@s – 50%
5. ŽUNKO VOGRINC SUZANA – projekt Comp@s 20% + projekt Socialna vključenost 20%
6. JANČIČ JERNEJ – projekt Comp@s delovni terapevt 20%
7. ZADRAVEC ANITA – projekt Zgodnja obravnava 100 %
8.

 

Javna dela

Zap.št. PRIIMEK IN IME
1. LOVRENČIČ TINA – učna pomoč
2. FORŠTNARIČ BORIS –  urejevalec okolja
3. GRAŠIČ BOJAN – informator
4. ĐEMAILJI ĐENIFA –