Select Page

Obvestilo za starše

Spoštovani starši

 

Posredujem vam obvestilo MIZŠ.

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

 • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
 • ukinja se samotestiranje v šolah za učence

 

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.

Ti ukrepi so:

 – higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov)

– vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.

– uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ne uporablja zaščitne maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 m.

Maske ne uporabljajo;

 • otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učenci pri pouku športne vzgoje in pouku športa

 

Še vedno velja, da vas bomo obvestili in poklicali, v kolikor bo vaš otrok kazal znake bolezni. Starši pa boste nato po svoji presoji poklicali svojega osebnega zdravnika, ki vam bo dal nadaljnja navodila. Starši še naprej tudi obveščate šolo, v kolikor je vaš otrok pozitiven.

Napotitev v karanteno več ni, bomo pa vse, ki bodu v stiku z osebo, ki je pozitivna, obvestili, da boste pozornejši na pojav morebitnih simptomov.

Hvala za vaše sodelovanje in vse dobro

 

Milojka Sevšek

ravnateljica

 

 

Obvestilo 🦠

Spoštovani starši

Vlada Republike Slovenije je 17. 1. 2022 sprejela:

Za otroke v vrtcu, šoli in domu je pomembno predvsem naslednje:

 1. Izjema od napotitve v karanteno so zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika vsakodnevno opravijo testiranje s hitrim testom ali testom samotestiranje na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.
 2. Izjema so tudi otroci v šoli, vrtcu in domu, ki so imeli visoko tvegani stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih otrok oz. učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika vsakodnevno samotestirati v šoli. V primeru visokorizičnega stika priporočajo tudi vsakodnevno testiranje za otroke v vrtcu.

Učencem ni potrebno opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

 1. so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa
 2. so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali
 3. predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

NIJZ priporoča, da se tudi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za izjeme od karantene, ravno tako vsakodnevno samotestirajo, v času, ko se morajo ostali otroci obvezno samotestirati namesto napotitve v karanteno

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec.

Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

 

Hvala za sodelovanje in vse dobro.

Milojka

Obvestilo – uporaba mask in testiranje

Obvestilo – uporaba mask in testiranje

Spoštovani starši,

V Uradnem listu RS je 6.11.2021 izšel Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki med drugim določa uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2 za vse učence, razen za tiste, učence s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena.

Učenci osnovne šole izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-zobraževalnem zavodu.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Vsakemu učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

Več informacij o poteku samotestiranja v naslednjem tednu, vam bomo sporočili preko razrednikov. Vsekakor pa se bomo skupaj potrudili, da vsem učencem zagotovimo čim bolj varno okolje v šoli in obenem kakovostno vzgojo in izobraževanje.

Vse dobro
Milojka Sevšek, ravnateljica

Accessibility