Spoštovani starši, rejniki, skrbniki, dragi učenci

Po sprostitvi določenih omejitev in ukrepov v zvezi z epidemijo korona virusa se pripravlja tudi postopno odpiranje šol.

Informacij je mnogo, mediji veliko pišejo, trudijo se pridobiti čim več informacij iz različnih virov.

Učitelji in vodstvo šole se zavedamo, da je za družine postala ta izoliranost velika obremenitev in da je zares težko. Želite si, da bi spet lahko prišli v šolo, hkrati pa postavljate zdravje vaših otrok na prvo mesto in enako razmišljamo tudi vsi odgovorni.

Ministrstvo za izobraževanje je skupaj z zdravstveno stroko, predvsem z NIJZ – Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, pripravilo navodila in usmeritve za postopno odpiranje šol.

Pošiljam vam kratek povzetek okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 8. 5. 2020.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V povezavi z omenjenim sklepom vlade bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020.

Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole ter, da se bo od 25. 5. 2020 dalje v prostorih šole izvajalo vzgojno-izobraževalno delo tudi za učence 9. razreda. Prav tako se načrtuje, da se od 25. 5. 2020 dalje za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, lahko v prostorih šole izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tudi v vrtce se vračajo otroci od 18.5.2020 dalje.

Na enak način se bo izvajal tudi prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja se zaenkrat še ne bo izvajal.

Šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami vključujejo najbolj ranljivo skupino naše družbe, katerim ministrstvo za šolstvo in zdravstvena stroka namenjata posebno pozornost. Pri pripravah na odpiranje teh ustanov je potrebna še večja previdnost. Mnogi otroci imajo večje zdravstvene težave, kronične bolezni in so še dodatno ogroženi. Za te šole in zavode, med katere spadamo tudi sami, bodo najkasneje do četrtka 14.5.2020 pripravljena še dodatna navodila.

Tukaj lahko pogledate tudi Opredelitve zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS-2-CoV.

Razredniki bodo tistim, ki boste prišli v šolo, poslali naslednji teden še dodatna navodila in usmeritve. Starši boste v začetku naslednjega tedna prejeli tudi obrazec z izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, povezanim z COVID-19, ki jo boste do pričetka pouka dostavili v šolo.

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.

Milojka Sevšek, ravnateljica šole

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost