Select Page

freepik.com

Spoštovani starši

MIZŠ nas preko okrožnice obvešča, da je Vlada RS na dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 146/2021. Odlok začne veljati, 15. septembra 2021.

Seznanjam vas S predpisi, ki so aktualni za vas in vaše otroke.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni in tisti, ki opravljajo delo na kakšni drugi podlagi, v vseh dejavnostih (razen v odloku določenih izjem) in tudi uporabniki teh storitev (razen izjem določenih v odloku).

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom
Za vse druge prihode staršev v šolo (na pogovorne ure in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Samotestiranje

Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijaki se v domačem okolju prostovoljno testirajo s testi HAG za samotestiranje.

V domačem okolju ali v zavodu se samotestirajo prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter v domačem okolju učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Samotestiranje v domačem okolju je obveznost tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih. Osebam, ki izpolnjevanje pogoja PCT dokazujejo z dokazili iz 2. člena (cepljenje, prebolevniki, v obdobju časovne veljavnosti testa PCR ali HAG), ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Prevzem testov

Učencem in dijakom pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Zaščitne maske

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih (razen če gre za člane istega gospodinjstva).

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno, ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 11. za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Prepričana sem, da bomo z odgovornim vedenjem vsakega posameznika poskrbeli za varno ter zdravo življenje in delo v našem centru.

Vse dobro

Milojka Sevšek

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)
Accessibility