Spoštovani starši, skrbniki, rejniki!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020 bodo vsem učencem, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo.

POMEMBNO:

KRITERIJI za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

  1. Učenci morajo imeti stalno prebivališče v občini, kjer živijo.
  2. Upravičeni so tisti učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v ODLOČBI o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €(3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).
  3. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

MESTNA OBČINA MARIBOR NAS JE OBVESTILA O PREDAJI NAROČENEGA TOPLEGA OBROKA

  • dostava toplih obrokov se bo vršila med 11.00 in 14.00,
  • starši naj bodo med tem časom dosegljivi po telefonu, saj jih bodo naši vozniki pred prihodom tudi kontaktirali,
  • pri prevzemu je obvezna uporaba zaščitne maske,
  • morebitne spremembe lahko sporočite vsak dan do 9.00 ure razrednikom (nova prijava- odjava obroka).

Za učence, ki bi potrebovali topli obrok iz drugih občin bomo prav tako zbrali podatke in jih posredovali občinam.

Prosimo vas, da morebitno potrebo po toplem obroku za vašega otroka sporočite vaši razredničarki oziroma razredniku.

Vse dobro.

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost