Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spoštovani starši in rejniki, dragi učenci,

obveščamo vas, da je vlada RS ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter glasbenih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje. Vrtci, ki delujejo v okviru šol in zavodov, lahko še naprej nudijo nujno varstvo po predhodnem soglasju občine, v kateri delujejo.

Pouk torej še naprej nadaljujemo na daljavo. Sodelujte še naprej z vsemi učitelji, svetovalnimi delavci, poglejte v Svetovalni in Športni kotiček, predvsem pa ostanite zdravi. Tudi to nam bo uspelo in se vidimo kmalu.

Milojka Sevšek

Snemanje pouka na daljavo in/ali snemanje roditeljskih sestankov

V prilogi je stališče pooblaščene osebe za varstvo podatkov, kjer so opredeljene specifike, kaj določeno dejanje (predvsem nedovoljeno snemanje) posameznika pomeni in kako bo oz. bi naj delodajalec ukrepal v primeru potencialnih in zaznanih kršitev varstva osebnih podatkov. Snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje izvajanja pouka na daljavo, ni dopustna in je potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov.

PRILOGA

Vabimo vas, da stališče preberete.

Topli obroki tudi v času pouka na daljavo

Spoštovani starši, skrbniki, rejniki!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020 bodo vsem učencem, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo.

POMEMBNO:

KRITERIJI za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

 1. Učenci morajo imeti stalno prebivališče v občini, kjer živijo.
 2. Upravičeni so tisti učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v ODLOČBI o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €(3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).
 3. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

MESTNA OBČINA MARIBOR NAS JE OBVESTILA O PREDAJI NAROČENEGA TOPLEGA OBROKA

 • dostava toplih obrokov se bo vršila med 11.00 in 14.00,
 • starši naj bodo med tem časom dosegljivi po telefonu, saj jih bodo naši vozniki pred prihodom tudi kontaktirali,
 • pri prevzemu je obvezna uporaba zaščitne maske,
 • morebitne spremembe lahko sporočite vsak dan do 9.00 ure razrednikom (nova prijava- odjava obroka).

Za učence, ki bi potrebovali topli obrok iz drugih občin bomo prav tako zbrali podatke in jih posredovali občinam.

Prosimo vas, da morebitno potrebo po toplem obroku za vašega otroka sporočite vaši razredničarki oziroma razredniku.

Vse dobro.

AKTUALNE INFORMACIJE OD 9. 11.2020 DALJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nas je z okrožnico pravkar obvestilo, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Prosim vas, da se, kolikor je v vaših močeh, odzovete na povabila vaših razrednikov, učiteljev in svetovalnih delavcev po tistih komunikacijskih kanalih, ki ste jih z njimi že vzpostavili.

Na šolo se z vprašanji lahko obrnete tudi na že znane telefonske številke vsak dan od 9.00 do 12.00 ure:

 • tajništvo: 02 429 25 21
 • ravnateljica Milojka Sevšek: 02 429 25 22
 • pomočnica ravnateljice Urška Topolovec: 02 429 25 27
 • pomočnica ravnateljice, vodja PP Cvetka Kovačič: 02 429 25 30
 • pomočnica ravnateljice, vodja POPP Simona Bergauer: 064 234 044

ali nam pišete na elektronski naslov osgusi@guest.arnes.si

Prosimo vas tudi, da si pogledate v naš Svetovalni kotiček, kjer boste našli zanimive informacije in vzpodbude za lažje premagovanje časa, ko nismo v šoli.

Obveščamo vas tudi , da lahko pri vaših delodajalcih odsotnost z dela opravičite z višjo silo zaradi obveznosti varstva. Varstvo otrok, ki se izobražujejo v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom, se namreč lahko šteje tudi kot višja sila.

V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20)

Ostanite zdravi, spremljajte informacije na naši spletni strani in vse dobro vam želim

Milojka Sevšek

Zahvala Lions klubu Piramida Maribor

Učenci in učitelji OŠ Gustava Šiliha Maribor se iskreno zahvaljujemo članom Lions kluba Piramida Maribor, ki so nas danes obiskali ter nas razveselili z računalniki in pripadajočo opremo za naše učence.

Kot že velikokrat prej, so nam tudi tokrat priskočili na pomoč.

Hvala in vse dobro jim želimo.

Mednarodni likovni natečaj “Kraj burje”

Končno so tukaj uradni rezultati Mednarodnega likovnega natečaja Kraj burje, kjer je sodelovalo 1341 učencev iz sedmih držav (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija, Italija in Slovenija). Meseca februarja smo na razpis natečaja poslali likovne izdelke nekaterih naših učencev, ki so ustvarjali na izbrano temo v različnih grafičnih tehnikah. Nagrajenci bronastih medalj so Niko Lorber, Štefan Tostovršnik, Barbara Senčar, Franjo Brkič in Sergej Večernik. Niko in Barbara razstavljata celo dvakrat. Vsem učencem iskrene pohvale in čestitke. 
Virtualno razstavo omenjenih del si lahko pogledate na povezavi https://www.os-ajdovscina.si/kraj-burje/.

Podaljšanje jesenskih počitnic

Spoštovani starši in skrbniki,

obveščamo vas, da je na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, izdala sklep o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/2021.

Jesenske počitnice se za osnovne, glasbene šole ter šole za otroke s posebnimi potrebami podaljšajo do 8. 11. 2020.

Kako se bo nadaljeval pouk po 8.11.2020, vas bomo obvestili, ko dobimo usmeritve iz MIZŠ.

Ostanite zdravi.

Milojka Sevšek, ravnateljica

Jesenske počitnice

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred nami so jesenske počitnice. Izkoristite jih za vse tiste aktivnosti, ki vas sproščajo. Seveda ne pozabite na varovanje zdravja sebe in drugih.

Do konca naslednjega tedna vas bomo na naši spletni strani obvestili, kako bomo nadaljevali s poukom 2.11. 2020.

Ostanite zdravi in vse dobro.

Kolektiv OŠ Gustava Šiliha Maribor

 1. oktobra 2020, so učenci 8.a in 8.b imeli naravoslovni dan, katerega smo prvotno želeli nameniti obisku Centra eksperimentov v Mariboru, vendar smo obisk morali odpovedati, zaradi zagotavljanja varnosti naših učencev.

Kljub temu, pa se nismo odpovedali zabavnim eksperimentom.V letnem delovnem načrtu za naravoslovje v 8. razredu je spoznavanje človeškega telesa. Prav zato, je bil tudi naravoslovni dan namenjen temu. Pripravila sem eksperimente, s katerimi so učenci spoznavali delovanje človeškega telesa. Narediti so morali model očesa, preizkusili so se v moči svojih rok, izdelali so preprost model pljuč ter si kot pravi detektivi odvzeli prstne odtise ter jih nato med seboj primerjali.

Da pa vse skupaj ni bilo prenaporno, so si čas krajšali tudi z zabavnimi družabnimi igrami, pri katerih so krepili zadevanje svojega telesa.

Ostal nam je tudi čas, katerega smo dobro izkoristili za urjenje veščin uporabe MS Teamsov. Učencem smo dovolili, da so pokazali svoje telefone, preko katerih so se potem vsi skušali vpisati v svoje račune in vzpostaviti povezavo med seboj. Rezultat: kar nekaj skritih skupin, v katerih si učenci pišejo zabavne stvari.

Zapisala: Katja Kokot Asani

Fotografije: Sandra Sep

 

Svetovalni kotiček

Svetovalni kotiček

 

 

Strokovni center

Gustav ŠilihSlika2

Muzikal

(Skupno 60.978 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost