Šolski sklad

Kar podariš, pozabiš, kar prejmeš, nikoli.
Milan Detela

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI, je Svet zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha na svoji redni seji dne, 26. 06. 2008, sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada.

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, financiranje strokovnih izpopolnjevanj, pomoč socialno šibkim učencem….

Sredstva Šolskega sklada se pridobivajo s prispevki staršev, donacijami, zapuščinami, s prostovoljnimi prispevki ob ponudbi izdelkov učencev na praznični stojnici, s srečelovom in iz drugih virov.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

Sklad upravlja Upravni odbor (UO), ki ima predsednika in 6 članov. Zaradi prenehanja mandata članom UO, je bil na 13. seji Upravnega odbora šolskega sklada, dne 22. 03. 2017, konstituiran nov UO, ki ima mandat naslednja 4 leta.

  • Sonja Kerhe – predsednica
  • Aleksandra Skale
  • Jožica Urlep
  • Hercog Claudia
  • Irena Čebular, pomočnica ravnateljice
  •  Sara Dravčbaher, učiteljica v PP
  • Katja Kokot, namestnica predsednice

 

Upravni odbor ima nadzor nad sredstvi Šolskega sklada in deluje v skladu s Pravili, ki jih je UO sprejel tudi na 1. seji dne 16. 10. 2008.

Prihodki so bili iz plačil donacij, plačil staršev, zbranih prostovoljnih prispevkov ob organiziranem novoletnem bazarju in srečelovu ob koncu šolskega leta..

 

S 1. 3. 2020 je stanje na računu šolskega sklada 2.960,77 €.

Tudi v bodoče se na Vas obračamo s prošnjo, da nam pomagate po svojih zmožnostih. Veseli bomo vsakega prispevka. Pristopne izjave so na voljo tudi pri informatorju šole.

Sredstva se zbirajo na transakcijski račun št.: 01270-6030690156, sklicna številka je 5000.

Hvala vsem, ki nam pomagate ustvarjati pozitivne zgodbe.
Kdor prejema, je srečen, kdor daje, še bolj.
Milan Detela

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Gustava Šiliha Maribor

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost