Zdravstvena služba

Gaberc Breda logopedinja URADNE URE:
Šilc Mateja logopedinja URADNE URE:
Roth Darja fizioterapevtka URADNE URE: torek; 13.15-14.00
Valek Zvezdana fizioterapevtka URADNE URE: torek; 13.15-14.00
Žinkovič Tatjana delovna terapevtka URADNE URE:
Sabina Kralj medicinska sestra URADNE URE:
Tamara Pernek zaposlena na delovnem mestu logopedinje URADNE URE:
Anja Čubrić zaposlena na delovnem mestu logopedinje URADNE URE: