Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OBVESTILO O PRIČETKU POUKA ZA 1., 2., 3. IN 9. RAZRED OŠPP

Učenci od 1. do 3. razreda pričnejo s poukom v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Učenci 9. razreda pričnejo s poukom v ponedeljek, 25. 5. 2020.

Starši v šolo ne vstopate. Učenci vstopajo in izstopajo pri glavnem vhodu v šolo. V šolo jih odpelje informatorka ali drugi delavec šole. Od 8.10 naprej je šola zaklenjena (da omejimo vstop nenapovedanim osebam). Vrata se odklenejo ob odhodu učencev domov.

Učenci se razkužujejo ob vstopu v njihovo učilnico pred pričetkom pouka. Med sabo držijo razdaljo 1,5–2 m. V pomoč so jim oznake. Šolskih potrebščin si ne izmenjujejo. Učenci od 1. do 3. razreda šolske potrebščine prinesejo v šolo in jih ne nosijo domov. Učenci 9. razreda šolske potrebščine nosijo s seboj in skrbijo, da so razkuženi.

Učenci so ves čas pouka in med odmori v svoji učilnici, vsak na svojem označenem sedežu. Pouk v največji možni meri poteka tudi na prostem v neposredni okolici šole. Malica je postrežena v učilnici in za 1.triado tudi kosilo.

Starši po pouku oz. podaljšanem bivanju ob dogovorjeni uri pri vratih pozvonite in otroke počakate pred šolo pod nadstreškom. Upoštevajte varno medosebno razdaljo (1,5–2 m).

Vozni red šolskih prevozov je spremenjen. Vse informacije ste starši dobili od razrednikov. Spremembe vam bomo javljali sproti.

Podrobna pravila ravnanja na šoli najdete tukaj.

Vsi se bomo potrudili, da  se bodo vaši otroci v šoli počutili varno in prijetno. Tudi vas prosimo za razumevanje in sodelovanje  in skupaj nam bo uspelo.

Vse dobro,

Kolektiv OŠ Gustava Šiliha Maribor

 

Aktualno

Spoštovani starši, skrbniki, rejniki, dragi učenci

MIZŠ nas je 12.5.2020 seznanil z prvimi zaključki intenzivnih sestankov s predstavniki NIJZ predsedniki aktiva OŠPP in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Podajam vam informacije, ki so aktualne za programe, ki jih izvaja naša šola.

  1. Z 18.5.2020 se predvideva izvajanje predšolske vzgoje tudi v enotah vrtcev OŠPP
  2. Za učence 1., 2. in 3. razreda se bo pouk izvajal predvidoma 18. 5. 2020 dalje v prostorih šole ter od  25.5. 2020 dalje v prostorih šole tudi za učence 9. razreda. Prav tako se načrtuje, da se od 25. 5. 2020 dalje za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, lahko v prostorih šole izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.
  3. S 25.5.2020 bi se lahko v OŠPP začel izvajati Posebni program vzgoje in izobraževanja za vse stopnje. Pred sprejemom odločitve, pa nas MIZŠ poziva, da jim pošljemo podatke o številu tistih otrok, za katere bi starši želeli, da končajo pouk v tem šolskem letu v šoli. Zato vas prosimo, da nam posredujete podatke na obrazcih, ki so vam jih poslali razredniki. Pri tem vas prosimo, da upoštevate navodila, ki so podana v
    Opredelitvah zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS-2-CoV.
  4. Zdravstvena dejavnost se izvaja po zdravstvenih standardih v skladu z navodili NIJZ za zdravstveno dejavnost.
  5. Dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj se do konca pouka v letošnjem letu v vrtcih in šolah še naprej izvaja na daljavo.

MIZŠ nas obvešča, da nam bo NIJZ v najkrajšem možnem času posredoval tudi dodatna higienska priporočila, ki bi jih za delo z otroki s posebnimi potrebami potrebovali. Seveda vas bomo tudi z njimi seznanili

O vseh podrobnostih vas obveščajo razredniki vaših otrok.

Ostanite zdravi,

Milojka Sevšek

ravnateljica

POSTOPNO ODPIRANJE ŠOL

Spoštovani starši, rejniki, skrbniki, dragi učenci

Po sprostitvi določenih omejitev in ukrepov v zvezi z epidemijo korona virusa se pripravlja tudi postopno odpiranje šol.

Informacij je mnogo, mediji veliko pišejo, trudijo se pridobiti čim več informacij iz različnih virov.

Učitelji in vodstvo šole se zavedamo, da je za družine postala ta izoliranost velika obremenitev in da je zares težko. Želite si, da bi spet lahko prišli v šolo, hkrati pa postavljate zdravje vaših otrok na prvo mesto in enako razmišljamo tudi vsi odgovorni.

Ministrstvo za izobraževanje je skupaj z zdravstveno stroko, predvsem z NIJZ – Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, pripravilo navodila in usmeritve za postopno odpiranje šol.

Pošiljam vam kratek povzetek okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 8. 5. 2020.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V povezavi z omenjenim sklepom vlade bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020.

Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole ter, da se bo od 25. 5. 2020 dalje v prostorih šole izvajalo vzgojno-izobraževalno delo tudi za učence 9. razreda. Prav tako se načrtuje, da se od 25. 5. 2020 dalje za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, lahko v prostorih šole izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tudi v vrtce se vračajo otroci od 18.5.2020 dalje.

Na enak način se bo izvajal tudi prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja se zaenkrat še ne bo izvajal.

Šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami vključujejo najbolj ranljivo skupino naše družbe, katerim ministrstvo za šolstvo in zdravstvena stroka namenjata posebno pozornost. Pri pripravah na odpiranje teh ustanov je potrebna še večja previdnost. Mnogi otroci imajo večje zdravstvene težave, kronične bolezni in so še dodatno ogroženi. Za te šole in zavode, med katere spadamo tudi sami, bodo najkasneje do četrtka 14.5.2020 pripravljena še dodatna navodila.

Tukaj lahko pogledate tudi Opredelitve zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS-2-CoV.

Razredniki bodo tistim, ki boste prišli v šolo, poslali naslednji teden še dodatna navodila in usmeritve. Starši boste v začetku naslednjega tedna prejeli tudi obrazec z izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, povezanim z COVID-19, ki jo boste do pričetka pouka dostavili v šolo.

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.

Milojka Sevšek, ravnateljica šole

Spoštovane učenke, učenci – poZDRAVljeni !

. . . in v petek, 13. marca 2020, ko smo odhajali iz šole, so naše poteze na obrazu govorile, da tokrat ne . . . na počitnice !

Šola sameva . . . saj brez vas, učenci, je to le zgradba s štirimi stenami.

Vi ji dajete pečat preteklosti, sedanjosti in prihodnosti !

PRIHODNOSTI ?

Čas je zahteven in od nas vseh zahteva preudarno, skrbno in premišljeno ravnanje. Prepričana sva, da je ČAS tudi priložnost za nove izzive – prevzemanje odgovornosti, varnega ravnanja in razumevanje situacije, ki je za vse nova in drugačna. Če se bomo tega lotili SKUPAJ, bomo zagotovo uspešnejši.

S svojim odgovornim delom, delom pri pouku na daljavo, kjer smo vam učitelji postavili zelo zanimive in inovativne pristope, dokazujete, kako pomemben je vsak – posameznik

( učitelj – učenec – starš, dedki in babice ).

Upoštevajte navodila . . . pravila . . .  dogovore in USPELO NAM BO !

Vsa nadaljnja navodila za ŠPORT bodo sproti objavljena za UČENJE na DALJAVO.

Poskrbite za kvalitetno preživljanje časa, pazite nase in na svoje bližnje in upava, da se z vami kmalu spet vidimo » v živo » !

GIBANJE – VESELJE – ZDRAVJE naj bo naš slogan  in nevsiljivo povabilo tistim, ki želijo svoje življenje zasukati nekoliko drugače, kot je potekalo doslej, in dobrodošla pomoč onim, ki so vrednost te naložbe že spoznali ter tako žanjejo od nje sprotne koristi.

Z dobrim zdravjem in počutjem osrečujemo tudi tiste, ki jih imamo najrajši !

Vem, da nam bo uspelo, zato ostanite

poZDRAVljeni !

Učitelja ŠPORTa:

Nuša GRADIŠNIK, Branko MIHALIČ

Pouk od doma

Smo že v 6. tednu pouka od doma, ki ga najdete v meniju Starši/Pouk od doma. Tukaj najdete vso gradivo, ki ga potrebujejo učenci za učenje. Učitelji so se prilagodili vašim  možnostim in zdaj ste že našli načine za komunikacijo, ki vam bo najbolj pomagala premostiti čas, ko nismo skupaj.

Hkrati vam je na razpolago GIBALNI KOTIČEK, SVETOVALNI KOTIČEK, VIDEO FILMČKI, GLASBENI KOTIČEK in še veliko zanimivosti, ki jih najdete na naši spletni strani.

V primeru nejasnosti se obrnite neposredno na učitelja, ki je pripravil vsebine ali na razrednika.

Veliko berete v medijih glede ponovnega odprtja šol. Ministrica za šolstvo nas je danes z okrožnico obvestila, da se načrtuje, da bodo 18.5.2020 lahko z izobraževanjem začele tudi šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s potrebnimi potrebami, vendar bo vsak izobraževalni segment o pričetku dejavnosti z okrožnico ministrstva še posebej obveščen do 8.5.2020, ter bodo še sledile informacije, navodila in smernice. Torej počakajmo do 8.5.2020, ko vam bom mogoče lahko sporočila že kaj več.

Vsem učencem želimo uspešno učenje od doma in predvsem veliko zdravja in dobre volje.

Vse dobro.

Milojka Sevšek, ravnateljica

Donacija IKT opreme

Veseli smo, da je 7 naših učencev prejelo modeme, 1 učenka je dobila tablični računalnik. Donacijo je uredil Zavod za šolstvo v okviru dobrodelnega projekta, ki je namenjen učenkam in učencem iz socialno šibkejših okolij v pomoč pri izobraževanju na daljavo. Učiteljica je donirala računalnik eni učenki.

Prav tako pa je podjetje RC Trcko iz Ptuja doniralo računalnike trem družinam za izobraževanje na daljavo.

Za donacije se iskreno zahvaljujemo.

 

Mednarodni dan knjig za otroke

2. aprila praznujemo mednarodni dan knjig za otroke. Posredujemo nekaj zanimivosti.

Ogledate si lahko kratek filmček o Pravljičnih kamnih  (kliknite na povezavo) in sami ustvarite svojo zgodbo ter jo pripovedujte.

Mariborska knjižnica vas vabi v svojo Knjižnico s kavča. Edini pogoj je, da ste član knjižnice. Če niste, se lahko včlanite online.

Boštjan Gorenc Pižama in Desa Muck pripovedujeta pravljice na svojih FB. Poglejte in jima prisluhnite.

Vprašalnik za starše

Spoštovani starši in rejniki,

vljudno vas vabimo, da rešite vprašalnik, ki smo ga pripravili za vas. Nahaja se tukaj. Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo.

Strokovni delavci šole

 

Svetovalni kotiček

Svetovalni kotiček

 

 

Strokovni center

Gustav ŠilihSlika2

Muzikal

(Skupno 69.327 obiskov, današnjih obiskov 21)
Dostopnost