Zdrava šola

Naša šola je že od leta 1997 vključena v mednarodni projekt Slovenske mreže zdravih šol.

Program Zdrave šole vključuje 3 bistvene komponente:

  • pouk o zdravju oz. zdravem načinu življenja, ki je integriran v ostale predmete
  • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje; pravila, klima, medosebni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, projekti,…)
  • sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializirani službami, z lokalno skupnostjo.

Kot Zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, katere si močno prizadevamo izpolnjevati.

V letošnjem šolskem letu je rdeča nit projekta DUŠEVNO ZDRAVJE, PREHRANA IN GIBANJE, čemur se bomo tem bolj poskušali približati in realizirati s pomočjo najrazličnejših dejavnosti in aktivnosti skozi vso šolsko leto.

Letošnjega 16. novembra bo naša šola obeležila ˝Dan Zdrave šole˝.

Vodja tima

Maja Kaiser Lenhart