NACIONALNI ZNAK KAKOVOSTI

NACIONALNI ZNAK KAKOVOSTI

V prejšnjem šolskem letu so učenci 4.c posebnega programa pod mentorstvom razredničarke sodelovali v eTwinning projektu »Cut the Waste«, skupaj s partnerji iz Hrvaške, Italije, Romunije, Španije, Grčije in Turčije. Sodelovali so z mladostniki iz večinskih šol in učili so se načinov, kako zmanjšati odpadke ter s tem naš vpliv na okolje. Učenci so razvijali digitalne spretnosti in spretnosti komuniciranja v angleščini preko raznih aktivnosti. Raziskovali so zaščitena naravna območja v Sloveniji, sodelovali v kvizu z vrstniki, izdelali voščilnice iz recikliranega materiala za partnerske šole, izvedli anketo na temo ločevanja odpadkov in pobirali smeti v okolici šole.

Trud v projektu je bil poplačan z nacionalnim znakom kakovosti, ki ga podeljuje Cmepius najboljšim projektom leta.

Tina Žumbar

SPREJEM PRVOŠOLCEV K BRALNI ZNAČKI

V Tednu otroka od 2. do 6. oktobra so potekale na šoli različne dejavnosti za naše učence. Za prvošolce smo pripravili uraden sprejem k bralni znački. Prav vsi jo pridno obiskujejo že od začetka septembra. (več …)

Dostopnost