GLEDALIŠČE ZA VSE (THEATRE FOR ALL)

Projekt Gledališče za vse je Erasmus+ KA122 projekt, ki se je začel s 1. 10. 2023 in traja do 31. 5. 2025.

Kulturno udejstvovanje preko gledališča omogoča razvijati komunikacijo, ustvarjalnost, socialne spretnosti, razvijanje prijateljstva, reševanje problemov, vztrajnost, odgovornost, spomin in pozitivno samopodobo. Tega se pri nas že dobro zavedamo, to pa kažemo z izvedbami musicala in pripravo raznih gledaliških predstav na šoli. S projektom učne mobilnosti zaposlenih želimo kot organizacija pridobiti nova znanja glede metod in pristopov na področju gledališke pedagogike za osebe s posebnimi potrebami, kako oblikovati gledališko skupino in pripraviti gledališko predstavo ter kako vključiti elemente gledališke pedagogike v učni proces. Pričakujemo, da bomo poglobili znanje o metodah poučevanja gledališke pedagogike in katere veščine potrebujemo za uporabo v praksi. Želimo se naučiti strategij, kako lahko preko dramskih tehnik učence naučimo izražanja in razumevanja čustev, mnenj in idej na ustrezen način.

V sklopu projekta se bomo udeležili sledenja na delovnem mestu, kjer bodo strokovni delavci obiskali organizacije v tujini, ki v svoje delo vključujejo gledališko pedagogiko. Strokovni delavci se bodo udeležili tudi tečajev ali usposabljanj, ki se osredotočajo na gledališko pedagogiko, vključevanje elementov gledališke pedagogike v redni pouk ter razvijanje komunikacije in socialnih veščin.

 

 

ERASMUS+ MOBILNOST NA PORTUGALSKO

V nedeljo, 12. 11. 2023, se je skupina petih učiteljic odpravila na Portugalsko v mesto Porto na prvo mobilnost v sklopu Erasmus+ projekta Gledališče za vse (Theatre for all), kjer smo gostovale na glasbeni šoli v Portu. Sprejela nas je ga. Luisa Caiano, direktorica glasbene šola Curso de musica Silva Monteiro, ki je za nas pripravila pester teden aktivnosti. Naš Erasmus+ projekt se v svoji vsebini in ciljih ukvarja z elementi gledališke pedagogike za osebe s posebnimi potrebami, zato smo v tednu mobilnosti obiskovale ure petja, improvizacije, interpretacije, koncerte, gledališke predstave in osnovne šole, kjer se izobražujejo učenci s posebnimi potrebami. Naučile smo se, da se gledališka pedagogika ne ukvarja samo z gledališčem in igro, ampak je potrebno usvojiti še veliko drugih spretnosti, da si lahko na odru uspešen. Domov smo se srečno vrnile v soboto, 18. 11. 2023. Med sodelavce in učence smo prenesle nekatere igre in elemente gledališke pedagogike, ki smo se jih naučile v Portu. Z velikim navdušenjem pa že zremo v prihodnost, saj nas čaka še pet Erasmus+ mobilnosti, ki bodo našemu Centru prinesle novo znanje in izkušnje. Več utrinkov si lahko ogledate v foto galeriji.

Nuša Korošec, članica Erasmus+ projekta Gledališče za vse

🗎 Predstavitev mobilnosti

Tedni vseživljenjskega učenja

Naš Center sodeluje pri projektu TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, naš območni koordinator je Izobraževalni zavod Cogitamus. Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana:

‘Slovenija, učeča se dežela’.

TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Več informacij o projektu in seznam vseh letošnjih prireditev najdete na tej povezavi.

Koordinatorica TVU na naši šoli je Staša Šipek.

Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol je program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Njen glavni namen je krepitev zdravega življenjskega sloga, tako učencev, kakor tudi učiteljev in staršev.

Naša šola je že od leta 1997 vključena v mednarodni projekt Slovenske mreže zdravih šol.

PROGRAM ZDRAVE ŠOLE VKLJUČUJE 3 BISTVENE KOMPONENTE:

  • pouk o zdravju oz. zdravem načinu življenja, ki je integriran v ostale predmete
  • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje; pravila, klima, medosebni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, projekti,…)
  • sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializirani službami, z lokalno skupnostjo.

Kot Zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, katere si močno prizadevamo izpolnjevati.

V letošnjem šolskem letu je rdeča nit projekta “LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE.“, čemur se bomo tem bolj poskušali približati in realizirati s pomočjo najrazličnejših dejavnosti in aktivnosti skozi vso šolsko leto.

Maja Kaiser Lenhart

Heritage & Sport - »Dediščina & šport«

Avgusta 2022 je bil s strani Evropskega programa Erasmus odobren projekt “Heritage & Sport” oz. »Dediščina & šport«. Center Gustava Šiliha Maribor pri projektu sodeluje kot partner s šestimi drugimi institucijami iz vse Evrope.

Glavni cilj projekta »Dediščina & šport« je povečati stopnjo telesne dejavnosti osnovnošolskih otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Partnerji se zavedamo, da so potrebni inovativni pristopi k motiviranju in vključevanju otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti. Ena največjih ovir za vključevanje vseh otrok v redne športne dejavnosti je dostopnost.

V projektu »Dediščina in šport« bomo s partnerji zbrali tradicionalne evropske igre in športe iz partnerskih držav ter razvili Priročnik tradicionalnih iger in športa, ki bo prilagojen potrebam vseh otrok. V vseh partnerskih državah bomo organizirali športne dogodke, ki bodo potekali na javnih površinah, kot so parki, odprte površine v naravi in drugi brezplačni javni športni objekti, da bodo lahko vključeni vsi otroci. Glavni cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti in enake možnosti v športu. Želimo si, da bi bil šport dostopen vsem otrokom, tudi otrokom s posebnimi potrebami, ter da bi skupaj poudarjali pomen športnih aktivnosti. Pomemben vidik projekta je ustvarjanje sinergije med mednarodnimi, izobraževalnimi in športnimi organizacijami za spodbujanje športa ter telesnih dejavnosti za otroke EU ob zagotavljanju enakih možnosti za vse.

Ustvarili bomo tudi platformo za e-učenje, kjer se bodo zainteresirani posamezniki (učitelji, mladinski delavci, prostovoljci …) lahko udeležili tečaja in spoznali program »Dediščina & šport«.

Nuša Korošec, Eva Plevnik, Tina Žumbar

(Skupno 231 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost