Mobilna specialno-pedagoška služba

DSP izvaja 16 stalnih specialnih in rehabilitacijskih/inkluzivnih pedagoginj in 2 psihologinji (50%).

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z govorno- jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci in dolgotrajno bolni otroci. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Delo mobilno specialnih pedagoginj zajema naslednja področja:

 • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
 • sodelovanje z učitelji,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • sodelovanje v timih.

Pričakovani cilji:

 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate v skladu z njegovimi sposobnostmi, spretnostmi,
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave,
 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri premagovanju splošnih in specifičnih učnih težav ter pri obvladovanju šolske snovi,
 • seznanjanje o problemih otroka, v okviru šole ustvarjati toleranten odnos do otrokovih težav ter sprejemanje otroka s strani sošolcev, učiteljev.

Vizija:

 • zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in obravnava z vstopom v šolo,
 • pravočasna usmeritev otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • dodatna strokovna pomoč se izvaja s strani specialnega pedagoga,
 • zagotovljeni ustrezni prostorski in materialni pogoji,
 • večja povezanost z zunanjimi institucijami.

  

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v 24-ih osnovnih šolah:

 • OŠ Leona Štuklja
 • OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol
 • OŠ Pesnica
 • OŠ Kungota
 • Montessori šola
 • OŠ France Prešeren
 • OŠ Franc Rozman Stane
 • OŠ Fram
 • OŠ Toneta Čufarja
 • OŠ Malečnik
 • OŠ Jarenina
 • OŠ Tabor I.
 • OŠ Rada Robiča Limbuš
 • OŠ Draga Kobala
 • OŠ Selnica ob Dravi
 • OŠ Rače
 • OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
 • OŠ bratov Polančičev Maribor
 • OŠ Bojana Ilicha
 • OŠ Hoče
 • OŠ Miklavž
 • Walfdorfska šola
 • OŠ Maksa Durjave
 • OŠ Prežihov Voranc

 

(Skupno 1.984 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost