Select Page

MSPS

Mobilna specialno-pedagoška služba

DSP izvaja 14 stalnih specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, 1 psihologinja in 2 spec. in rehabilitacijski pedagoginji s povečanim obsegom dela.

DSP poteka na 20-ih osnovnih šolah in 1 srednji šoli.

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z govorno- jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci in dolgotrajno bolni otroci. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Delo mobilno specialnih pedagoginj zajema naslednja področja:

 • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
 • sodelovanje z učitelji,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • sodelovanje v timih.

Pričakovani cilji:

 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate v skladu z njegovimi sposobnostmi, spretnostmi,
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave,
 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri premagovanju splošnih in specifičnih učnih težav ter pri obvladovanju šolske snovi,
 • seznanjanje o problemih otroka, v okviru šole ustvarjati toleranten odnos do otrokovih težav ter sprejemanje otroka s strani sošolcev, učiteljev.

Vizija:

 • zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in obravnava z vstopom v šolo,
 • pravočasna usmeritev otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • dodatna strokovna pomoč se izvaja s strani specialnega pedagoga,
 • zagotovljeni ustrezni prostorski in materialni pogoji,
 • večja povezanost z zunanjimi institucijami.
Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč:
OŠ Leona Štuklja Maribor
OŠ Pesnica
OŠ Bratov Polančičev Maribor
OŠ Kungota
OŠ Malečnik
OŠ Rače
OŠ  Jarenina
OŠ Jožeta Hudalesa
OŠ Bojana Iliha
OŠ Tabor
OŠ France Prešeren
OŠ Fram
OŠ Draga Kobala
OŠ Maks Durjava
OŠ Šentilj
OŠ Miklavž
OŠ Prežihov Voranc
OŠ Rada Robiča Limbuša
OŠ Franc Rozman Stane
OŠ Montessori
Srednja biotehniška šola

 

 

(Skupno 1,244 obiskov, današnjih obiskov 1)
Accessibility