Z nacionalnimi preizkusi znanja se bodo učenci letošnjega 9. razreda srečali ob koncu šolskega leta. Po tretjem vzgojno−izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta (naravoslovje ali družboslovje), ki ga po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa po novem določi minister.

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek pri NPZ v 9. razredu ni v funkciji združevanja ocen ter tako ne vpliva na oceno posameznih predmetov v 9. razredu in na zaključevanje osnovne šole.

Učenec uspešno konča 9. razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov v 9. razredu. Rezultati, doseženi na nacionalnih preizkusih znanja predstavljajo le eno od informacij, ki je učencu, staršem in učiteljem ob koncu osnovne šole v pomoč pri sledenju otrokovega razvoja. Ti rezultati učenca starše in učitelje obveščajo o dosežkih otrok v primerjavi s povprečnimi dosežki otrok v državi. Rezultati nacionalnih preizkusov znanja ne vplivajo na vpis v srednjo šolo.

Za brezhiben potek nacionalnega preverjanja znanja je odgovorna ravnateljica. Njena namestnica za NPZ je ga. Urška Topolovec.

ROKI ZA NPZ

Redni rok – 9. razred:

  • SLOVENŠČINA – 4. maj 2021
  • MATEMATIKA – 6. maj 2021
  • TRETJI PREDMET – 10. maj 2021
(Skupno 878 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost