PROJEKT POGUM

V šolskem letu 2018/2019 smo se kot implementacijska šola pridružili  projektu  POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), v katerem bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot sposobnosti razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Kompetence podjetnosti bomo razvijali bomo razvijali v okviru projekta in jih tudi vključili v obvezni program šolanja.

OPERATIVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

OPERATIVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Zaposleni na šoli ugotavljamo, da se učenci različnih programov (torej OŠPP in PP) med seboj le redko družijo in posledično slabo poznajo. V ta namen želimo izvajati v šolskem letu 2019/20 več skupnih dejavnosti, med katerimi se bodo učenci povezali, bolje spoznali ter se učili drug od drugega.

Želimo se tudi povezovati navzven, z večinskimi šolami. Tako načrtujemo skupne aktivnosti s sosednjo šolo OŠ Leona Štuklja Maribor.

Pomembno se nam zdi tudi, da bi na šolo, v času večjih šolskih praznikov, privabili tudi druge obiskovalce in občane mestne občine Maribor.

Naše spoznanje »SKUPAJ ZMOREMO VEČ » nas je umestilo v področje projekta » ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI«.

Za izziv smo izbrali medsebojno druženje učencev iz različnih programov osnovnošolskega šolanja .

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje:  Kako lahko z izkustvenim učenjem preko sodelovanja različnih programov osnovnošolskega šolanja vplivamo na razvoj socialnih kompetenc učencev s posebnimi potrebami?

Slediti želimo ciljem:

 • spodbujanje sobivanja v različnosti (sodelovanje učencev iz različnih programov),
 • sprejemanje in spoštovanje drugačnosti,
 • sprejemanje drugačnosti kot pozitivno lastnost posameznika,
 • usposabljanje za čim bolj samostojno življenje preko lastne aktivnosti in izkušenj;

Aktivnosti s katerimi bomo vplivali na razvoj socialnih kompetenc:

Aktivnosti smo razdelili v 3 dele. Prvi del so aktivnosti, s katerimi bomo razvijali odnose med učenci PP in OŠPP na šoli. Drugi del so dejavnosti s katerimi bi se radi povezali z večinsko osnovno šolo v okolici. Tretji del pa so dejavnosti, s katerimi bi se radi predstavili drugim ljudem v mestu Maribor:

 • urejanje jedilnice,
 • pomoč pri strežbi v jedilnici,
 • pomoč kuharicam pri prinašanju zelenjave in začimb iz šolskega vrta,
 • čajanka z učenci sosednje šole – OŠ Leona Štuklja,
 • tržnica, bazar;

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT ZA  šolsko leto 2019/20:

Za dejavnosti, s katerimi bomo spodbujal sodelovanje med učenci na šoli, smo članice tima pripravile preprosto tabelo. Tabelo smo razdelile na mesece od oktobra do junija. Vsak mesec se mora v tabelo vpisati po en razred iz šolskega dela, ter en razred s posebnega programa. Ti učenci bodo nato s kupnimi močmi pripravili jedilnico, stregli hrano ter pomagali kuharicama. Dejavnost bo potekala 1x na teden cel mesec.

Za sodelovanje Z OŠ Leona Štuklja smo si zadale cilj, da za učence pripravimo čajanko. Učenci šole bodo pripravili vse potrebno za čajanko (od vabila do praktične izvedbe – torej priprava drobnega peciva; izbira in kuha čaja;  priprava prostora; izbira glasbe; izbira dodatnih dejavnosti, ki bi obogatile obisk). Dejavnost bomo umestili v mesec december, za ohranjanje prijateljskih stikov s šolo in njenimi učenci se družimo še na spomladanskem športnem dnevu učencev OŠ Leona Štuklja na njihovem novem zunanjem igrišču, ki ga bodo uredili v procesu projekta Pogum.

Tržnica se organizira vsak petek, ko se prodaja v šoli pripravljeno pecivo in prigrizki (učenci UŽD iz posebnega programa). V času večjih šolskih praznikov se organizira bazar kamor povabimo tudi  starše in občane mesta Maribor, katerim bi prav radi pokazali, kakšne izdelke in dobrote pripravijo učenci naše šole.

Učenci in učitelji obeh programov šole (prilagojen program in posebni program) pri urah LU in v razširjenem programu skupaj oblikujejo (sodelujejo) dekoracijo za jedilnico primerno za določen mesec (november – jesen, december – božična dekoracija, januar– zimska dekoracija, februar – valentinovo ipd.) in izberejo glasbo, ki se bo poslušala v času kosila v jedilnici.

V gosteh na čajanki (čajanka, pogovor, socialne igre, skupno oblikovanje drevesa prijateljstva): Učenci OŠ Leona Štuklja 1.Vio v mesecu decembru 2019.

V projekt smo vključeni vsi učitelji in učenci šole, koordinacijo pa ureja in vodi šolski razvojni tim: Milojka Sevšek (ravnateljica), Suzana Žunko Vogrinc (vodja skupine), Nuša Korošec, Irena Čebular, Katja Kokot.

 

 

 • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada;
 • Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Povezava na spletno stran projekta Pogum Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
(Skupno 123 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost