ZDRAVA ŠOLA

Evropska mreža zdravih šol je program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Njen glavni namen je krepitev zdravega življenjskega sloga, tako učencev, kakor tudi učiteljev in staršev.

Naša šola je že od leta 1997 vključena v mednarodni projekt Slovenske mreže zdravih šol.

Program Zdrave šole vključuje 3 bistvene komponente:

  • pouk o zdravju oz. zdravem načinu življenja, ki je integriran v ostale predmete
  • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje; pravila, klima, medosebni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, projekti,…)
  • sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializirani službami, z lokalno skupnostjo.

Kot Zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, katere si močno prizadevamo izpolnjevati.

 

V letošnjem šolskem letu je rdeča nit projekta

“Mi vsi za lepši (boljši) jutri”,

čemur se bomo tem bolj poskušali približati in realizirati s pomočjo najrazličnejših dejavnosti in aktivnosti skozi vso šolsko leto

(Skupno 1.058 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost