Obvestila

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU  2014/2015

NOVOSTI: iz obvestil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 5.6.2014 in 27.8.2014

SUBVENCIJA  ZA  MALICO in  KOSILO

Osnova za ugotavljanje pravice do subvencije za malico in kosilo je veljavna Odločba o otroškem dodatku.

Za šolsko leto 2014/15 ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bomo imele dostop do podatkov o dohodku iz odločb o otroškem dodatku in bomo same evidentirale tiste učence, ki bodo lahko imeli subvencionirano malico ali kosilo (glede na procent  povprečnega mesečnega dohodka).

Na pristojnem Centru za socialno delo vložite vlogo za otroški dodatek  v primeru, če na dan 1.9.2014 ne boste imeli veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Če otroškega dodatka ne uveljavljate, lahko pri CSD vložite posebno vlogo za subvencijo malice in kosila na posebnem novem obrazcu.

Polnoletni učenci, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo,  lahko na CSD vložijo  posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila.

Subvencija malice

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino učenci in dijaki, ki so prosilci za azil učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila (pripada samo učencem):

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

September, 2014

socialna delavka: Mira Žveplan Ozvatič

(Skupno 1.356 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost