Obogatitvene dejavnosti

V naših oddelkih poskrbimo za pestro ponudbo programov tako, da izvajamo različne obogatitvene dejavnosti, ki bogatijo življenje otrok in jih spodbujajo v njihovem razvoju. Obogatitvene dejavnosti so del Kurikuluma vrtca, vtkane v vsakodnevne dejavnosti, ki jih načrtujejo in izvajajo strokovne delavke vrtca ob občasnem sodelovanju zunanjih izvajalcev v vrtcu ali izven vrtca. Sodelujemo v projektih Zdravje v vrtcu, Palček Bralček, Prvič od doma, Korak naprej, Cici vesela šola ter izvajamo igralno terapevtske in interesne urice. Radi obiskujemo različne ustanove in prireditve, vabimo zanimive goste in se družimo s starši ob različnih priložnostih.

Vsebino obogatitvenih programov predstavimo na prvem roditeljskem sestanku.

Dodatni program

Te dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci in bodo po sklepu Ministrstva za šolstvo in šport ponujene izključno v popoldanskem času. Obračunajo se posebej.

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost