Predstavitev POPP

Več informacij najdete na naši spletni strani.

 

»Z velikimi in malimi koraki vstopamo v svet igre in znanja.«

Vrtec »PREDŠOLSKI ODDELKI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM OZ. RAZVOJNI ODDELKI« deluje kot organizacijska enota vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor.

Namenjen je predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo za svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Otroci z izrazitejšimi težavami in primanjkljaji potrebujejo čim zgodnejšo vključitev v celostno obravnavo, saj razvojnih primanjkljajev kasneje ni mogoče več nadoknaditi.

Dejavnosti predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami izvajamo:

 • defektologinje oz. specialne pedagoginje,
 • pomočnice vzgojiteljic,
 • logopedinja,
 • delovna terapevtka in
 • fizioterapevtka.

Pri delu uporabljamo sodobne metode in oblike dela, ki jih prilagodimo starostni stopnji otrok in njihovim sposobnostim. Dejavnosti se odvijajo v celotni skupini, v manjših skupinah in na individualni ravni, s poudarkom na individualizaciji. V posamezno skupino je vključenih od tri do šest otrok. Ob vsakodnevni defektološki obravnavi omogočimo otroku vsaj enkrat v tednu tudi logopedsko, delovno terapevtsko in nevrofizioterapevtsko obravnavo. Timsko delo strokovnjakov z ustreznimi funkcionalnimi znanji in profesionalnimi kompetencami za posamezna področja primanjkljajev ter celostna obravnava otroka na enem mestu v najbolj primernem času in okolju, ki zagotavlja integracijo, je optimalni pogoj za doseganje napredka pri otroku.

Otrokom zagotovimo:

 • izvajanje specialno pedagoških obravnav in rehabilitacijskih metod učenja,
 • uresničevanje ciljev individualiziranega programa,
 • razvijanje socialnih in komunikacijskih spretnosti,
 • učenje plavanja po Halliwick metodi,
 • učenje smučanja otrok z gibalno motnjo,
 • razvijanje senzomotoričnih in motoričnih sposobnosti in spretnosti,
 • prehajanje med programi,
 • izvajanje številnih obogatitvenih dejavnosti,
 • uresničevanje integracije in razvijanje novih oblik povezovanja.

Želimo zagotoviti pogoje in okolje, kjer bodo predšolski otroci s posebnimi potrebami maksimalno razvili svoje potenciale. Vsi zaposleni si prizadevamo, da je naš vrtec prostor, kjer se dobro počutijo otroci, starši, zaposleni in tisti, ki nas obiščejo.

 

Naše poslanstvo in vizija

Želimo, da je naš vrtec varen kraj, kjer so otroci sprejeti in razumljeni, veseli, radovedni, kjer se učijo samostojnosti, odgovornosti do sebe, drugih in okolja s strokovno utemeljenimi oblikami, metodami dela. Otrokom želimo zagotoviti varno in sproščeno okolje za pridobivanje raznolikih izkušenj, celostno obravnavo ter doseganje optimalnega razvoja lastnih potencialov. 

(Skupno 4.407 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost