SOCIALNA VKLJUČENOST

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor smo se pridružili 5-letnemu projektu Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skrbi za boljšo socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami.

V letu 2017 smo bili v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 «Krepitev socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami« kot konzorcijski partner izbrani na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«.

Projekt bo trajal 5 let z željo, da se bo nadaljeval kot primer dobre prakse.

Program OŠ Gustava Šiliha Maribor je naravnan predvsem v večanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok/mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju:

  • Z otroki/mladostniki z motnjo v duševnem razvoju, ki se šolajo na OŠ Gustava Šiliha Maribor razvijamo »Model celostnega pristopa socialnega vključevanja in poklicnega usposabljanja otrok /mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju« z namenom pridobivanja socialnih in kulturnih kompetenc.
  • Povezujemo se s srednjimi šolami v lokalnem okolju, ki že izvajajo programe z nižjim poklicnim izobraževanjem oz. so zainteresirani za pripravo novih programov nižjega poklicnega izobraževanja.
  • Povezujemo se z ostalimi ustreznimi pristojnimi deležniki v lokalnem okolju (nevladne organizacije, občine, delodajalci, društva,..), da bi ustvarili mrežo deležnikov, ki bo posameznemu otroku/mladostniku pomagala pri večjem socialnem vključevanju v širšo lokalno skupnost oz. mu omogočila več priložnosti za vstop v socialno – delovno okolje.
  • S strokovnim usposabljanjem bomo opolnomočili starše, strokovne delavce srednjih šol, izvajalce praktičnega usposabljanja, in ostale pomembne osebe v življenju otrok/mladostnikov vključenih v program, ter tako ustvarjali podporno okolje za posameznega otroka/mladostnika z motnjo v duševnem razvoju.

CILJ PROJEKTA:

  • Z modularnim razvojem »Modela celostnega pristopa socialnega vključevanja in poklicnega usposabljanja otrok /mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju« bomo prispevali v korist otroka/mladostnika, ki se bo kot primer dobre prakse lahko prenesel in integriral v proces izobraževanja in usposabljanja otrok /mladostnikov s posebnimi potrebami na nacionalnem nivoju.

V projekt smo vključeni kot konzorcijski partner skupaj s še štirimi deležniki: Center IRIS, Društvo Vesele nogice, Društvo Downov sindrom, Center Janeza Levca v Ljubljani.

GRADIVA

KLIKNI NA PLATNICO ZA LISTANJE PRIROČNIKA

(Skupno 1.024 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost