Pouk v šoli

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da vzgojno izobraževalni proces v Posebnem programu in v Programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za vse razrede in stopnje na naši šoli tudi  v času od 19.10 do 23.10 2020 poteka v šoli. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in upoštevanje vseh ukrepov, ki nam omogočajo, da ostajamo zdravi.

Vse dobro,

Milojka Sevšek

Spoštovani starši,

Dne 18.9.2020 popoldne smo dobili okrožnico MIZŠ z nekoliko natančnejšimi  usmeritvami.

Večjih sprememb v delovanju šol oziroma zaščitnih ukrepih, okrožnica ni napovedovala.

Narekuje uporabo zaščitnih mask, pri vseh, razen pri:

– osebah, vključeni v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,

– vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojiteljih predšolskih otrok-pomočnikih pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

– učiteljih do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

– učencih od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje

Tudi merjenje telesne temperature ne predvideva.

Dne 24.9.2020 smo dobili iz strani MIZŠ ja  tole okrožnico.

Do danes 24.9.2020 na OŠ  Gustava Šiliha Maribor še nismo zabeležili primera okužbe s koronavirusom. V primeru okužbe s koronavirusom bodisi učenca ali učitelja, vas bomo na tej strani nemudoma obvestili. Prav tako vas bomo obvestili o morebitnih ukrepih.

Hvala vsem, ki ravnate odgovorno in spoštujete ukrepe šole za zagotavljanje zdravja in varnosti.

Milojka Sevšek

Nošenje mask in Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni OŠ Gustava Šiliha Maribor

Spoštovani starši in skrbniki,

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okrožnici z dne 28.8.2020 priporočata nošenje mask za vse učence od 6. leta starosti dalje v skupnih šolskih prostorih (hodniki, sanitarije, garderobe …).

Glede na navedeno starše in učence prosimo, da učenci v šolske prostore vstopajo z masko. V učilnicah maska za učence ni potrebna. Zaradi velike porabe mask lahko imajo učenci svoje maske, če je le mogoče.

Naši učenci imajo posebne potrebe in posledično veliko specifik, zato upoštevajmo priporočila tako, da bo v dobro naših otrok tam, kjer jih lahko.

Spremembe navodil bomo sproti objavljali na šolski spletni strani.

Prilagamo še Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni OŠ Gustava Šiliha Maribor.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.

1. šolski dan

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši in skrbniki,

Vabimo vas, da vašega otroka pripeljete v šolo v TOREK, 1. septembra  2020  ob  8. uri. Z nami bo ostal do 10. ure. Za malico bo poskrbljeno. Novinci pridete v šolo ob uri, ki ste jo prejeli na vabilu.

Starši in druge osebe, ki niso zaposlene na šoli, žal do nadaljnjega nimate vstopa. Zato vas prosimo, da učence pripeljete pred šolo ob 8. uri in pridete po njih ob 10. uri. Prevzeli jih bodo razredniki, spremljevalci, varuhi.

Za učence, ki uporabljajo organiziran prevoz, bo le ta urejen že po ustaljenem voznem redu prihodov v šolo. Izpred šole bodo učenci krenili ob 10.00 uri in jih počakajte na dogovorjenih mestih.

Prosimo vas, da obrazce, ki jih boste prejeli po pošti, pregledate, izpolnite, podpišete in jih vrnete razredniku prvi šolski dan.

Začetek šolskega leta je letos malo drugačen, kot si ga na šoli želimo, ampak verjamemo, da nam bo skupaj uspelo.

Lepo pozdravljeni in se srečamo kmalu.

V imenu kolektiva OŠ Gustava Šiliha

Milojka Sevšek, ravnateljica

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
    s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi.

Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.